Chào mừng đến với WEVINA!

Hãy thiết kế website của bạn!

Trước tiên, bạn hãy chọn một mẫu website có sẵn trong tab [Layout]. Sau khi đã chọn được mẫu website ưng ý, bạn có thể dùng tab [Style] để tùy biến font chữ, màu sắc, background... cho phù hợp với thiết kế của bạn.

Thay đổi ảnh banner và tiêu đề cho website.

Bạn có thể chọn các ảnh có sẵn trong [Photo Gallery] hoặc tự upload ảnh lên website, chỉnh sửa nội dung tiêu đề...

Bạn cũng có thể tạo logo hoặc chỉnh sửa tiêu đề của website ở logo.

Bạn có thể dễ dàng thêm, sửa, xóa, ẩn hiện các trang của website bằng chức năng "Edit Navigation".

 

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

 

Ngày Vàng

 

G

iảm ngay 10% khi nạp Vàng trực tiếp trong game qua hình thức ATM và nhận ngay những vật phẩm hấp dẫn từ Võ Lâm Chi Mộng. Chương trình duy nhất từ trước đến nay.

 

 

Thời gian

Từ 12 giờ ngày 06/09/2012 đến 23giờ 59 phút 59 giây 07/09/2012

Đối tượng

Dành cho tất cả nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng nạp vàng trực tiếp trong game qua hình thức ATM.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Quý nhân sĩ sẽ được giảm ngay 10% khi nạp Vàng trực tiếp trong game qua hình thức ATM

Mời Các Game Thủ Đăng Kí Nhận Quà

Sự Kiện VÀNG: Tên Tài Khoản
Mật Khẩu
 
 
 

Mức 1: nạp 888 vàng:
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x 5 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Cổ thụ phách(Siêu) 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận

Hộp Kinh Nghiệm Loại 3 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 2.000.000 kinh nghiệm
Đào Thực Tinh Túy 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mức 2: nạp 1.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x 5 2
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Cổ thụ phách(Siêu) 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 2
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận

Hộp Kinh Nghiệm Loại 3 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 2.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 4 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5.000.000 kinh nghiệm
Đào Thực Tinh Túy 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mức 3: nạp 3.888 vàng:
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x 5 3
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Cổ thụ phách(Siêu) 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 3
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận

Hộp Kinh Nghiệm Loại 3 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 2.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 4 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 60.000.000 kinh nghiệm
Đào Thực Tinh Túy 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mức 4: nạp 8.888 vàng:
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x 5 4
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Cổ thụ phách(Siêu) 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 4
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận

Hộp Kinh Nghiệm Loại 3 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 2.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 4 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 60.000.000 kinh nghiệm
Đào Thực Tinh Túy 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mức 5: nạp 18.888 vàng:
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x 10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Cổ thụ phách(Siêu) 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 5
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận

Hộp Kinh Nghiệm Loại 3 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 2.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 4 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 60.000.000 kinh nghiệm
Đào Thực Tinh Túy 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mức 6: nạp 28.888 vàng:
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x 10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Cổ thụ phách(Siêu) 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận

Hộp Kinh Nghiệm Loại 3 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 2.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 4 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 60.000.000 kinh nghiệm
Đào Thực Tinh Túy 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5 điểm tiềm năng cho nhân vật